18 giugno 2016 / Workshop Zhineng Qi Gong

18 giugno 2016 / Workshop Zhineng Qi Gong ore 9:00 – 13:00 / 14:00 - 17:00 sede AQAM (Siracusa)